Worteldoek bij zonneparken: Voorkom schade en rendementsverlies